Viborg Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune
Kommende arrangementer

Repræsentantskabsmøde 2020

Repræsentantskabsmøde i Vandrådet – onsdag d. 29. april 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Industrivej 34 (Energi Viborg Kraftvarme).
Der afholdes repræsentantskabsmøde i vandrådet i Viborg med følgende dagsorden.1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse4. Budget og kontingent for det/de kommende år forelægges til godkendelse5. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår et sæt nye vedtægter som udsendt6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen7. Valg af revisor og revisorsuppleant8. Eventuelt
Efter repræsentantskabsmødet vil Geopartner holde et oplæg omkring det nye LER, og Viborg Kommune vil fortælle om det nye BNBO-direktiv.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til siddepladser og forplejning (kaffe, the samt franskbrød med ost eller rullepølse) og skal ske senest den 25. april 2020 til Morgan Hill på mail mhp@energiviborg.dk.
Af pladshensyn beder vi om at, at der kun kommer 2 personer fra hvert vandværk.
Med venlig hilsenMorgan Hill
Administrationen
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Viborg Vandråd
Mogens Brems Knudsen
Telefon: 8929 2912
Mobil: 2753 5427
Mail: mbk@energiviborg.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net