Viborg Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune
Kommende arrangementer

Repræsentantskabsmøde afholdes onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 - 21.00 hos Energi Viborg, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg.


Der indkaldes til repræsentantskabsmøde for vandrådet i Viborg, med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – primært omkring nye vedtægter
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget/kontingent til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Efter repræsentantskabsmødet vil Grundvandets venner holde et oplæg om sprøjtegift, og Viborg
Kommune vil fortælle om nyheder inden for drikkevandsområdet.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning (kaffe, te, samt brød) og skal senest ske d. 16. april 2022
på mail til mhp@energiviborg.dk.

Med venlig hilsen
Morgan Hill


Administrationen

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Viborg Vandråd
Mogens Brems Knudsen
Telefon: 8929 2912
Mobil: 2753 5427
Mail: mbk@energiviborg.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net