Viborg Vandråd
- en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune
Repræsentantskabsmøde 2024

Repræsentantskabsmøde i Vandrådet
Onsdag d. 24. april 2024 kl. 19.30 hos Energi Viborg, Bøssemagervej 8, Viborg

Efter endt møde, holder SILHORKO et indlæg om rensning af PFOS

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde for Vandrådet i Viborg, med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget/kontingent til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg til Bestyrelsen:
Jens Lang (Vorning Vandværk) - Modtager genvalg
Poul Johannesen (Låstrup-Nr. Rind Vandværk) - Modtager genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Viborg Vandråd er vært ved en øl eller vand.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til siddepladser og skal ske senest den 20. april 2024 til Morgan Hill på mhp@energiviborg.dk.

Med venlig hilsen
Morgan Hill


Administrationen

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Viborg Vandråd
Mogens Brems Knudsen
Telefon: 8929 2912
Mobil: 2753 5427
Mail: mbk@energiviborg.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net