Ledelseshåndbog

Opdateret med mindre justeringer november 2017.

Der gøres opmærksomt på, at den enkelte bruger efter behov kan tilpasse skemaer og anførte tekst efter eget ønske.

 Beskrivelse Revideret
0.0 Forside 1/11-2017
 0.1 Forside 2, Forord 1/11-2017
 0.2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1/11-2017
 1 Bestyrelsen mv 1/11-2017
 2 LOGBOG over daglige hændelser 1/11-2017
 2a Planlagte kontroller 1/11-2017
 3 Aktionsliste BST-møde 1/11-2017
 4 Kvalitetssikring 1/11-2017
 4a Kvalitetssikring samlet vurdering 1/11-2017
5 Vandbehandlingskomponenter 1/11-2017
6 Forbrugermålere 1/11-2017
6a Kontrol af vandmålere 24/10-2018
7 Udpumpet vandmængde & El 1/11-2017
8 Udpumpet vand mv. årsopgørelse 1/11-2017
8a Afgift af ledningsført vand 1/11-2017
8b Beregning af vandspild 1/11-2017
9 Gennnemførte vandanalyser 1/11-2017
9a Drikkevandspakker 2017 1/11-2017
10 Betænkelige vandanalyseresultater 1/11-2017
11 Takstblad notat 1/11-2017
11a Investeringsplan med anlægsbudget 1/11-2017
12 Normalregulativ 1/11-2017
12a Standardregulativ Vejl. side 1-23 1/11-2017
13 Beredskabsplan 1/11-2017
14 Ledningsnet udskylningsventiler mv 1/11-2017
15 Indberetning til Jupiter 1/11-2017
16 Vedtægter 1/11-2017
16a Vedtægter-Amba 1/11-2017
16b Vedtægter-andel 1/11-2017
17 Tilbagestrømningssikring, tekst 1/11-2017
17a Tilbagestrømningssikring spørgeskema 1/11-2017
17b Tilbagestrømningssikring, krav 1/11-2017