Repræsentantskabsmøde 2020

Repræsentantskabsmøde i Vandrådet – onsdag d. 29. april 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Industrivej 34 (Energi Viborg Kraftvarme).

Der afholdes repræsentantskabsmøde i vandrådet i Viborg med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og kontingent for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår et sæt nye vedtægter som udsendt
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Efter repræsentantskabsmødet vil Geopartner holde et oplæg omkring om det nye LER, og Viborg Kommune vil fortælle om det nye BNBO-direktiv.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til siddepladser og forplejning (kaffe, the samt franskbrød med ost eller rullepølse) og skal ske senest den 25. april 2020 til Morgan Hill på mail mhp@energiviborg.dk.

Af pladshensyn beder vi om at, at der kun kommer 2 personer fra hvert vandværk.

Med venlig hilsen
Morgan Hill

Repræsentantskabsmøde Vandråd 29/4 2020

Forslag til nye vedtægter Vandrådet

,