Repræsentantskabsmøde 2017

Torsdag d. 27. april 2017 kl. 19.00 på Viborg Kraftvarmeværk, Industrivej 40, Viborg

Indlæg ved Thvilum og Viborg Kommune
Valg til bestyrelsen: Jens Ole S. Jensen (genopstiller) og Børge Rosborg (tager ikke imod valg)
Der bliver serveret ost- og rullepølsemadder + kaffe og sodavand

Referat repr. møde 2017

Thvilum indlæg

, , ,