Beredskabsplan

Vandværkernes beredskab består af :

Alarmeringslister

 • Alarmeringsliste – Bestyrelse/leverandører m.m.
  Findes under det enkelte vandværk – se under menupunktet “vandværker”.
 • Alarmeringsliste – Offentlige myndigheder/Medier

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser

 1. Kort om beredskabsplaner (pdf)
 2. Generel handling i beredskabssituationer (pdf)
 3. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads (pdf)
 4. Handlingsplan ved forurening af forsyningensanlæg (pdf)
 5. Handlingsplan ved lækage på ledningsnet (pdf)
 6. Handlingsplan ved klordesinficering (pdf)
 7. Handlingsplan ved brand og eksplosion (pdf)
 8. Handlingsplan ved strømudfald (pdf)
 9. Trusler om sabotage (pdf)

Skema til afrapportering af handlingsforløb
blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse
Skema til afrapportering af handlingsforløb (pdf)

Klik her og se beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer), skal du have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader