Velkommen

Denne hjemmeside indeholder generel information om Viborg Vandråd.

Under menupunktet “vandværker” kan du finde mere information på de enkelte vandværkers hjemmesider.

Referatet fra bestyrelsesmøder, Arrangementer, Repræsentantskabsmøder, Tema-møder findes som undermenuer til Informationer fra Viborg Vandråd.

Referat fra repræsentantskabsmøde 2019

Kommende arrangement: 

Ekskursion til Norddjurs  – Torsdag d. 12. september

Tema-aften om lækagesøgning – Onsdag d. 6. november

Skemaer m.m. fra temaaften er under menupunktet “ledelseshåndbog”

KONTINGENT FOR 2019

Vandrådet har fået nyt kontonummer i Jyske Bank til overførsel af kontingent for 2019.
Reg.nr. 5059 Konto nr. 0001104968

Kontingentet er uændret 300 kr./år.