Velkommen

Denne hjemmeside indeholder generel information om Viborg Vandråd.

Under menupunktet “vandværker” kan du finde mere information på de enkelte vandværkers hjemmesider.

Referatet fra bestyrelsesmøder, Arrangementer, Repræsentantskabsmøder, Tema-møder findes som undermenuer til Informationer fra Viborg Vandråd.

Skemaer m.m. fra temaaften er under menupunktet “ledelseshåndbog”

Kommende arrangementer:
– onsdag d. 25. april – repræsentantskabsmøde
– onsdag d. 23. maj – Bestyrelsens ansvar og opgaver

KONTINGENT FOR 2017

Vandrådet har fået nyt kontonummer i Jyske Bank til overførsel af kontingent for 2017.
Reg.nr. 5059 Konto nr. 0001104968

Kontingentet er uændret 300 kr./år.